مرکزهمایش نورالرضا تهران

  • عکس سالن مرکزهمایش نورالرضا 5311
  • عکس سالن مرکزهمایش نورالرضا 5312
  • عکس سالن مرکزهمایش نورالرضا 5313
  • عکس سالن مرکزهمایش نورالرضا 5314


اطلاعات مجموعه

آدرس مجموعه مرکزهمایش نورالرضا : استان تهران، تهران، منطقه ۲، بلوار مرزداران،

عکس سالن اصلی

رزرو اصلی

ظرفیت حداکثر 900 نفر شروع قیمت از 77,981,651 تومان