مجموعه های شهر اصفهان

جستجو در تاریخ 1402/06/28


هتل خواجو اصفهان

هتل خواجو اصفهان

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر110 نفر
شروع قیمت از 1,834,862 1,605,505 تومان
تالار آناهیتا اصفهان

تالار آناهیتا اصفهان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر800 نفر
شروع قیمت از 2,293,578 تومان
هتل پارسیان کوثر اصفهان

هتل پارسیان کوثر اصفهان

دارای 5 سالن با ظرفیت حداکثر300 نفر
شروع قیمت از 1,743,119 1,743,119 تومان
هتل عباسی اصفهان

هتل عباسی اصفهان

دارای 19 سالن با ظرفیت حداکثر550 نفر
بدون قیمت
هتل آسمان اصفهان

هتل آسمان اصفهان

دارای 5 سالن با ظرفیت حداکثر350 نفر
شروع قیمت از 4,862,385 4,497,706 تومان
هتل پیروزی اصفهان

هتل پیروزی اصفهان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر280 نفر
شروع قیمت از 1,834,862 1,651,376 تومان
هتل ستاره اصفهان

هتل ستاره اصفهان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر150 نفر
شروع قیمت از 1,376,147 تومان
هتل مشاهیر اصفهان

هتل مشاهیر اصفهان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر450 نفر
بدون قیمت