مجموعه های شهر تهران

جستجو در تاریخ 1402/06/29


هتل بلوط تهران

هتل بلوط تهران

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر246 نفر
بدون قیمت
هتل المپیک تهران

هتل المپیک تهران

دارای 5 سالن با ظرفیت حداکثر600 نفر
شروع قیمت از 1,284,404 1,271,560 تومان
هتل پارسیان انقلاب تهران

هتل پارسیان انقلاب تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر1200 نفر
شروع قیمت از 3,669,725 3,577,982 تومان
هتل استقلال تهران

هتل استقلال تهران

دارای 6 سالن با ظرفیت حداکثر1200 نفر
شروع قیمت از 917,431 892,202 تومان
هتل بین المللی بزرگ فردوسی تهران

هتل بین المللی بزرگ فردوسی تهران

دارای 7 سالن با ظرفیت حداکثر600 نفر
شروع قیمت از 4,587,156 تومان
هتل بزرگ ارم تهران

هتل بزرگ ارم تهران

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر500 نفر
شروع قیمت از 9,174,312 9,082,569 تومان
هتل اسپیناس پالاس تهران

هتل اسپیناس پالاس تهران

دارای 10 سالن با ظرفیت حداکثر2500 نفر
شروع قیمت از 2,293,578 2,110,092 تومان
هتل بوتیک طوبی تهران

هتل بوتیک طوبی تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر70 نفر
شروع قیمت از 41,284,404 تومان
هتل رزیدانس رامتین تهران

هتل رزیدانس رامتین تهران

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر50 نفر
بدون قیمت
هتل سیمرغ تهران

هتل سیمرغ تهران

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر240 نفر
شروع قیمت از 6,422,018 6,422,018 تومان
مجموعه فرهنگی ، ورزشی و تجاری اریکه ایرانیان تهران

مجموعه فرهنگی ، ورزشی و تجاری اریکه ایرانیان تهران

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر800 نفر
شروع قیمت از 18,348,624 تومان
هتل پارسیان کوثر تهران

هتل پارسیان کوثر تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر300 نفر
شروع قیمت از 1,605,505 1,525,229 تومان
هتل لاله تهران

هتل لاله تهران

دارای 5 سالن با ظرفیت حداکثر1000 نفر
شروع قیمت از 11,009,174 10,788,991 تومان
هتل آزادی تهران

هتل آزادی تهران

دارای 10 سالن با ظرفیت حداکثر350 نفر
شروع قیمت از 3,715,596 3,641,284 تومان
هتل اسپیناس خلیج فارس تهران

هتل اسپیناس خلیج فارس تهران

دارای 7 سالن با ظرفیت حداکثر1500 نفر
شروع قیمت از 1,651,376 1,585,321 تومان
هتل اوین تهران

هتل اوین تهران

دارای 5 سالن با ظرفیت حداکثر600 نفر
شروع قیمت از 366,972 366,972 تومان
هتل هما تهران

هتل هما تهران

دارای 7 سالن با ظرفیت حداکثر700 نفر
بدون قیمت
هتل بزرگ 2 تهران

هتل بزرگ 2 تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر150 نفر
شروع قیمت از 9,174,312 8,486,239 تومان
هتل اسکان الوند تهران

هتل اسکان الوند تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر100 نفر
شروع قیمت از 3,669,725 تومان
هتل نیلو تهران

هتل نیلو تهران

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر60 نفر
شروع قیمت از 8,256,881 8,174,312 تومان
هتل بزرگ تهران

هتل بزرگ تهران

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر600 نفر
شروع قیمت از 3,211,009 3,211,009 تومان
هتل هویزه تهران

هتل هویزه تهران

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر100 نفر
شروع قیمت از 5,504,587 5,091,743 تومان
هتل رکسان تهران

هتل رکسان تهران

دارای 7 سالن با ظرفیت حداکثر600 نفر
شروع قیمت از 917,431 899,083 تومان
هتل ورزش تهران

هتل ورزش تهران

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر250 نفر
شروع قیمت از 458,716 344,037 تومان
رستوران بیچه تهران

رستوران بیچه تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر50 نفر
بدون قیمت
رستوران شاندیز گالریا تهران

رستوران شاندیز گالریا تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر40 نفر
بدون قیمت
موسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین تهران

موسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین تهران

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر200 نفر
شروع قیمت از 1,073,394 تومان
جهاد دانشگاهی صنعتی شریف تهران

جهاد دانشگاهی صنعتی شریف تهران

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر150 نفر
شروع قیمت از 4,587,156 4,587,156 تومان
پرس تی وی تهران

پرس تی وی تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر20 نفر
بدون قیمت
بوتیک هتل نظامیه تهران

بوتیک هتل نظامیه تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر20 نفر
بدون قیمت
بوتیک هتل حنا تهران

بوتیک هتل حنا تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر30 نفر
شروع قیمت از 917,431 تومان
خانه کار و دیدار تهران

خانه کار و دیدار تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر50 نفر
بدون قیمت
هتل آتانا تهران

هتل آتانا تهران

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر108 نفر
بدون قیمت
هتل قلب تهران

هتل قلب تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر100 نفر
بدون قیمت
مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش تهران

مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر250 نفر
بدون قیمت
مرکزهمایش نورالرضا تهران

مرکزهمایش نورالرضا تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر900 نفر
شروع قیمت از 77,981,651 تومان
مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن تهران

مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن تهران

دارای 18 سالن با ظرفیت حداکثر2000 نفر
بدون قیمت
موسسه خیریه محک تهران

موسسه خیریه محک تهران

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر520 نفر
بدون قیمت