مجموعه های شهر تبریز

جستجو در تاریخ 1403/03/27


هتل لاله پارک تبریز

هتل لاله پارک تبریز

دارای 10 سالن با ظرفیت حداکثر900 نفر
شروع قیمت از 5,504,587 5,394,495 تومان
هتل استقبال تبریز

هتل استقبال تبریز

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر200 نفر
شروع قیمت از 3,669,725 3,394,495 تومان
هتل ائل گلی تبریز

هتل ائل گلی تبریز

دارای 8 سالن با ظرفیت حداکثر500 نفر
شروع قیمت از 3,669,725 3,394,495 تومان
هتل گسترش تبریز

هتل گسترش تبریز

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر220 نفر
شروع قیمت از 1,376,147 1,307,339 تومان
هتل بین المللی شهریار تبریز

هتل بین المللی شهریار تبریز

دارای 9 سالن با ظرفیت حداکثر530 نفر
بدون قیمت
هتل بین المللی تبریز

هتل بین المللی تبریز

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر150 نفر
شروع قیمت از 7,339,450 6,972,477 تومان
مجتمع رفاهی پتروشیمی تبریز

مجتمع رفاهی پتروشیمی تبریز

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر300 نفر
شروع قیمت از 4,403,670 تومان
لاله کندوان تبریز

لاله کندوان تبریز

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر80 نفر
بدون قیمت
هتل رویال پالاس تبریز

هتل رویال پالاس تبریز

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر50 نفر
بدون قیمت