مجموعه های شهر شیراز

جستجو در تاریخ 1403/04/20


هتل الیزه شیراز

هتل الیزه شیراز

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر150 نفر
شروع قیمت از 8,532,110 5,460,550 تومان
هتل ستارگان شیراز

هتل ستارگان شیراز

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر120 نفر
شروع قیمت از 275,229 233,945 تومان
هتل بزرگ شیراز

هتل بزرگ شیراز

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر500 نفر
شروع قیمت از 8,972,477 تومان
هتل بین المللی پارس شیراز

هتل بین المللی پارس شیراز

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر270 نفر
شروع قیمت از 917,431 642,202 تومان
هتل چمران شیراز

هتل چمران شیراز

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر400 نفر
شروع قیمت از 22,935,780 17,201,835 تومان
هتل زندیه شیراز

هتل زندیه شیراز

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر180 نفر
شروع قیمت از 11,009,174 9,357,798 تومان
هتل پرسپولیس شیراز

هتل پرسپولیس شیراز

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر250 نفر
شروع قیمت از 2,293,578 2,064,220 تومان
هتل رویال شیراز

هتل رویال شیراز

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر110 نفر
شروع قیمت از 2,293,578 1,903,670 تومان
هتل پارک سعدی شیراز

هتل پارک سعدی شیراز

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر300 نفر
شروع قیمت از 917,431 848,624 تومان
هتل کریم خان شیراز

هتل کریم خان شیراز

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر75 نفر
شروع قیمت از 458,716 تومان
هتل پارسیان شیراز

هتل پارسیان شیراز

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر170 نفر
شروع قیمت از 1,100,917 1,045,872 تومان
هتل هما شیراز

هتل هما شیراز

دارای 7 سالن با ظرفیت حداکثر500 نفر
شروع قیمت از 3,953,125 3,941,265 تومان
مجتمع تفریحی سرزمین سبز صدرا شیراز

مجتمع تفریحی سرزمین سبز صدرا شیراز

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر100 نفر
بدون قیمت
اقامتگاه لیرک شیراز

اقامتگاه لیرک شیراز

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر20 نفر
بدون قیمت