مجموعه های شهر تبریز

جستجو در تاریخ 1397/07/19


هتل کایا لاله پارک

هتل کایا لاله پارک تبریز

دارای 10 سالن با ظرفیت حداکثر 900 نفر
شروع قیمت از 1,009,174 958,716 تومان
فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار (صدرا)

فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار (صدرا) تبریز

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر 300 نفر
شروع قیمت از 828,000 تومان
هتل استقبال

هتل استقبال تبریز

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر 200 نفر
شروع قیمت از 3,669,725 3,394,495 تومان
هتل پارس ائل گلی

هتل پارس ائل گلی تبریز

دارای 9 سالن با ظرفیت حداکثر 500 نفر
شروع قیمت از 642,202 594,037 تومان
هتل گسترش

هتل گسترش تبریز

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر 220 نفر
شروع قیمت از 1,500,000 1,425,000 تومان
هتل بین المللی شهریار

هتل بین المللی شهریار تبریز

دارای 9 سالن با ظرفیت حداکثر 530 نفر
شروع قیمت از 0 تومان
هتل بین المللی

هتل بین المللی تبریز

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر 150 نفر
شروع قیمت از 2,000,000 1,900,000 تومان