مجموعه های شهر کیش

جستجو در تاریخ 1397/07/20


مرکز همایش های بین المللی

مرکز همایش های بین المللی کیش

دارای 11 سالن با ظرفیت حداکثر 750 نفر
شروع قیمت از 550,000 تومان
هتل مارینا پارک

هتل مارینا پارک کیش

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر 400 نفر
شروع قیمت از 2,000,000 2,000,000 تومان
هتل شایان

هتل شایان کیش

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر 230 نفر
شروع قیمت از 4,000,000 3,760,000 تومان
هتل ایران

هتل ایران کیش

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر 120 نفر
شروع قیمت از 4,000,000 3,500,000 تومان
هتل پارمیس

هتل پارمیس کیش

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر 200 نفر
شروع قیمت از 1,000,000 تومان
هتل مریم

هتل مریم کیش

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر 60 نفر
شروع قیمت از 0 تومان
هتل شایگان

هتل شایگان کیش

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر 25 نفر
شروع قیمت از 1,850,000 تومان