مجموعه های شهر رشت

جستجو در تاریخ 1397/07/20


هتل کادوس

هتل کادوس رشت

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر 250 نفر
شروع قیمت از 300,000 تومان
هتل شبستان

هتل شبستان رشت

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر 80 نفر
شروع قیمت از 2,000,000 1,850,000 تومان