مجموعه ها

مجموعه های شهر آبادان

هتل پارسیان آزادی آبادان

هتل پارسیان آزادی آبادان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر45 نفر

شروع قیمت از 7,339,450 5,577,982 تومان
هتل پارس کاروانسرا آبادان

هتل پارس کاروانسرا آبادان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر400 نفر

شروع قیمت از 2,293,578 2,006,881 تومان

مجموعه های شهر اراک

هتل امیرکبیر اراک

هتل امیرکبیر اراک

دارای 8 سالن با ظرفیت حداکثر1000 نفر

بدون قیمت
هتل زاگرس اراک

هتل زاگرس اراک

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر200 نفر

بدون قیمت

مجموعه های شهر اردبیل

نگین اردبیل

نگین اردبیل

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر200 نفر

شروع قیمت از 1,834,862 تومان
هتل یاکاموز اردبیل

هتل یاکاموز اردبیل

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر40 نفر

بدون قیمت

مجموعه های شهر ارومیه

هتل آریا ارومیه

هتل آریا ارومیه

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر100 نفر

بدون قیمت
هتل آنا ارومیه

هتل آنا ارومیه

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر850 نفر

شروع قیمت از 22,935,780 22,477,064 تومان
هتل پارک ارومیه

هتل پارک ارومیه

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر300 نفر

شروع قیمت از 642,202 642,202 تومان

مجموعه های شهر آستارا

هتل اسپیناس آستارا

هتل اسپیناس آستارا

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر900 نفر

شروع قیمت از 1,834,862 تومان

مجموعه های شهر یاسوج

هتل آزادی یاسوج

هتل آزادی یاسوج

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر60 نفر

شروع قیمت از 917,431 688,073 تومان

مجموعه های شهر اصفهان

تالار آناهیتا اصفهان

تالار آناهیتا اصفهان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر800 نفر

شروع قیمت از 2,293,578 تومان
هتل آسمان اصفهان

هتل آسمان اصفهان

دارای 5 سالن با ظرفیت حداکثر350 نفر

شروع قیمت از 4,862,385 4,497,706 تومان
هتل پارسیان کوثر اصفهان

هتل پارسیان کوثر اصفهان

دارای 5 سالن با ظرفیت حداکثر300 نفر

شروع قیمت از 1,743,119 1,743,119 تومان
هتل پیروزی اصفهان

هتل پیروزی اصفهان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر280 نفر

شروع قیمت از 1,834,862 1,651,376 تومان
هتل خواجو اصفهان

هتل خواجو اصفهان

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر110 نفر

شروع قیمت از 1,834,862 1,605,505 تومان
هتل ستاره اصفهان

هتل ستاره اصفهان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر150 نفر

شروع قیمت از 1,376,147 تومان
هتل سفیر اصفهان

هتل سفیر اصفهان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر130 نفر

بدون قیمت
هتل عباسی اصفهان

هتل عباسی اصفهان

دارای 19 سالن با ظرفیت حداکثر550 نفر

بدون قیمت
هتل مشاهیر اصفهان

هتل مشاهیر اصفهان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر450 نفر

بدون قیمت

مجموعه های شهر ایلام

هتل زاگرس ایلام

هتل زاگرس ایلام

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر320 نفر

شروع قیمت از 550,459 495,413 تومان

مجموعه های شهر آمل

المپیک شمال آمل

المپیک شمال آمل

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر80 نفر

شروع قیمت از 1,100,917 1,045,872 تومان

مجموعه های شهر اهواز

هتل پارس اهواز

هتل پارس اهواز

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر250 نفر

بدون قیمت
هتل سومیا اهواز

هتل سومیا اهواز

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر100 نفر

بدون قیمت
هتل نیشکر اهواز اهواز

هتل نیشکر اهواز اهواز

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر50 نفر

بدون قیمت

مجموعه های شهر بابل

مجموعه نارون بابل

مجموعه نارون بابل

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر50 نفر

بدون قیمت

مجموعه های شهر بابلسر

هتل میزبان بابلسر

هتل میزبان بابلسر

دارای 8 سالن با ظرفیت حداکثر800 نفر

شروع قیمت از 1,834,862 تومان

مجموعه های شهر بجنورد

هتل داریوش بجنورد بجنورد

هتل داریوش بجنورد بجنورد

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر100 نفر

بدون قیمت

مجموعه های شهر بروجن

هتل بام بروجن

هتل بام بروجن

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر500 نفر

شروع قیمت از 1,834,862 1,834,862 تومان

مجموعه های شهر بم

هتل پارسیان آزادی بم

هتل پارسیان آزادی بم

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر500 نفر

شروع قیمت از 1,834,862 تومان

مجموعه های شهر بندرانزلی

هتل سفیدکنار بندرانزلی

هتل سفیدکنار بندرانزلی

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر200 نفر

شروع قیمت از 4,587,156 تومان

مجموعه های شهر بندرعباس

هتل هرمز بندرعباس

هتل هرمز بندرعباس

دارای 8 سالن با ظرفیت حداکثر1000 نفر

شروع قیمت از 1,834,862 1,697,248 تومان
هتل هما بندرعباس

هتل هما بندرعباس

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر200 نفر

بدون قیمت

مجموعه های شهر بوشهر

هتل دلوار بوشهر

هتل دلوار بوشهر

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر100 نفر

شروع قیمت از 1,376,147 1,376,147 تومان
هتل ناکو بوشهر

هتل ناکو بوشهر

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر60 نفر

بدون قیمت

مجموعه های شهر تبریز

لاله کندوان تبریز

لاله کندوان تبریز

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر80 نفر

بدون قیمت
مجتمع رفاهی پتروشیمی تبریز

مجتمع رفاهی پتروشیمی تبریز

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر300 نفر

شروع قیمت از 4,403,670 تومان
هتل استقبال تبریز

هتل استقبال تبریز

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر200 نفر

شروع قیمت از 3,669,725 3,394,495 تومان
هتل ائل گلی تبریز

هتل ائل گلی تبریز

دارای 8 سالن با ظرفیت حداکثر500 نفر

شروع قیمت از 3,669,725 3,394,495 تومان
هتل بین المللی تبریز

هتل بین المللی تبریز

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر150 نفر

شروع قیمت از 7,339,450 6,972,477 تومان
هتل بین المللی شهریار تبریز

هتل بین المللی شهریار تبریز

دارای 9 سالن با ظرفیت حداکثر530 نفر

بدون قیمت
هتل رویال پالاس تبریز

هتل رویال پالاس تبریز

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر50 نفر

بدون قیمت
هتل گسترش تبریز

هتل گسترش تبریز

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر220 نفر

شروع قیمت از 1,376,147 1,307,339 تومان
هتل لاله پارک تبریز

هتل لاله پارک تبریز

دارای 10 سالن با ظرفیت حداکثر900 نفر

شروع قیمت از 5,504,587 5,394,495 تومان

مجموعه های شهر تنکابن

وستا تنکابن

وستا تنکابن

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر50 نفر

بدون قیمت

مجموعه های شهر تهران

بوتیک هتل حنا تهران

بوتیک هتل حنا تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر30 نفر

شروع قیمت از 917,431 تومان
بوتیک هتل نظامیه تهران

بوتیک هتل نظامیه تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر20 نفر

بدون قیمت
پرس تی وی تهران

پرس تی وی تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر20 نفر

بدون قیمت
جهاد دانشگاهی صنعتی شریف تهران

جهاد دانشگاهی صنعتی شریف تهران

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر150 نفر

شروع قیمت از 4,587,156 4,587,156 تومان
خانه کار و دیدار تهران

خانه کار و دیدار تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر50 نفر

بدون قیمت
رستوران بیچه تهران

رستوران بیچه تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر50 نفر

بدون قیمت
رستوران شاندیز گالریا تهران

رستوران شاندیز گالریا تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر40 نفر

بدون قیمت
مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش تهران

مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر250 نفر

بدون قیمت
مجموعه فرهنگی ، ورزشی و تجاری اریکه ایرانیان تهران

مجموعه فرهنگی ، ورزشی و تجاری اریکه ایرانیان تهران

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر800 نفر

شروع قیمت از 18,348,624 تومان
مرکزهمایش نورالرضا تهران

مرکزهمایش نورالرضا تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر900 نفر

شروع قیمت از 77,981,651 تومان
مرکز همایش های برج میلاد تهران

مرکز همایش های برج میلاد تهران

دارای 8 سالن با ظرفیت حداکثر1600 نفر

بدون قیمت
مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن تهران

مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن تهران

دارای 18 سالن با ظرفیت حداکثر2000 نفر

بدون قیمت
موسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین تهران

موسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین تهران

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر200 نفر

شروع قیمت از 1,073,394 تومان
موسسه خیریه محک تهران

موسسه خیریه محک تهران

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر520 نفر

بدون قیمت
هتل آتانا تهران

هتل آتانا تهران

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر108 نفر

بدون قیمت
هتل آزادی تهران

هتل آزادی تهران

دارای 10 سالن با ظرفیت حداکثر350 نفر

شروع قیمت از 3,715,596 3,641,284 تومان
هتل آساره تهران

هتل آساره تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر120 نفر

بدون قیمت
هتل اسپیناس پالاس تهران

هتل اسپیناس پالاس تهران

دارای 10 سالن با ظرفیت حداکثر2500 نفر

شروع قیمت از 2,293,578 2,110,092 تومان
هتل اسپیناس خلیج فارس تهران

هتل اسپیناس خلیج فارس تهران

دارای 7 سالن با ظرفیت حداکثر1500 نفر

شروع قیمت از 1,651,376 1,585,321 تومان
هتل استقلال تهران

هتل استقلال تهران

دارای 6 سالن با ظرفیت حداکثر1200 نفر

شروع قیمت از 917,431 892,202 تومان
هتل اسکان الوند تهران

هتل اسکان الوند تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر100 نفر

شروع قیمت از 3,669,725 تومان
هتل المپیک تهران

هتل المپیک تهران

دارای 5 سالن با ظرفیت حداکثر600 نفر

شروع قیمت از 1,284,404 1,271,560 تومان
هتل اوین تهران

هتل اوین تهران

دارای 5 سالن با ظرفیت حداکثر600 نفر

شروع قیمت از 366,972 366,972 تومان
هتل بزرگ تهران

هتل بزرگ تهران

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر600 نفر

شروع قیمت از 3,211,009 3,211,009 تومان
هتل بزرگ 2 تهران

هتل بزرگ 2 تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر150 نفر

شروع قیمت از 9,174,312 8,486,239 تومان
هتل بزرگ ارم تهران

هتل بزرگ ارم تهران

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر500 نفر

شروع قیمت از 9,174,312 9,082,569 تومان
هتل بلوط تهران

هتل بلوط تهران

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر246 نفر

بدون قیمت
هتل بین المللی بزرگ فردوسی تهران

هتل بین المللی بزرگ فردوسی تهران

دارای 7 سالن با ظرفیت حداکثر600 نفر

شروع قیمت از 4,587,156 تومان
هتل بوتیک طوبی تهران

هتل بوتیک طوبی تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر70 نفر

شروع قیمت از 41,284,404 تومان
هتل پارسیان انقلاب تهران

هتل پارسیان انقلاب تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر1200 نفر

شروع قیمت از 3,669,725 3,577,982 تومان
هتل پارسیان کوثر تهران

هتل پارسیان کوثر تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر300 نفر

شروع قیمت از 1,605,505 1,525,229 تومان
هتل رزیدانس رامتین تهران

هتل رزیدانس رامتین تهران

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر50 نفر

بدون قیمت
هتل رکسان تهران

هتل رکسان تهران

دارای 7 سالن با ظرفیت حداکثر600 نفر

شروع قیمت از 917,431 899,083 تومان
هتل سیمرغ تهران

هتل سیمرغ تهران

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر240 نفر

شروع قیمت از 6,422,018 6,422,018 تومان
هتل قلب تهران

هتل قلب تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر100 نفر

بدون قیمت
هتل لاله تهران

هتل لاله تهران

دارای 5 سالن با ظرفیت حداکثر1000 نفر

شروع قیمت از 11,009,174 10,788,991 تومان
هتل نیلو تهران

هتل نیلو تهران

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر60 نفر

شروع قیمت از 8,256,881 8,174,312 تومان
هتل هما تهران

هتل هما تهران

دارای 7 سالن با ظرفیت حداکثر700 نفر

بدون قیمت
هتل هویزه تهران

هتل هویزه تهران

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر100 نفر

شروع قیمت از 5,504,587 5,091,743 تومان
هتل ورزش تهران

هتل ورزش تهران

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر250 نفر

شروع قیمت از 458,716 344,037 تومان

مجموعه های شهر چابهار

لیپار چابهار

لیپار چابهار

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر80 نفر

بدون قیمت
هتل لاله چابهار

هتل لاله چابهار

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر470 نفر

شروع قیمت از 2,752,294 2,614,679 تومان

مجموعه های شهر چالوس

هتل پارسیان خزر چالوس

هتل پارسیان خزر چالوس

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر150 نفر

شروع قیمت از 3,669,725 3,669,725 تومان
هتل کوروش چالوس

هتل کوروش چالوس

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر400 نفر

شروع قیمت از 2,752,294 تومان
ونوس پلاس چالوس

ونوس پلاس چالوس

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر40 نفر

بدون قیمت

مجموعه های شهر خرم آباد

رنگین کمان خرم آباد

رنگین کمان خرم آباد

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر45 نفر

بدون قیمت

مجموعه های شهر دلیجان

هتل همای سعادت دلیجان

هتل همای سعادت دلیجان

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر1100 نفر

شروع قیمت از 1,651,376 1,486,239 تومان

مجموعه های شهر رامسر

هتل بام سبز رامسر

هتل بام سبز رامسر

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر60 نفر

شروع قیمت از 2,752,294 2,752,294 تومان
هتل پارسیان آزادی رامسر

هتل پارسیان آزادی رامسر

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر560 نفر

بدون قیمت

مجموعه های شهر رشت

تالار دیدار رشت

تالار دیدار رشت

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر250 نفر

شروع قیمت از 5,963,303 5,844,037 تومان
هتل شبستان رشت

هتل شبستان رشت

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر80 نفر

شروع قیمت از 1,834,862 1,697,248 تومان
هتل کادوس رشت

هتل کادوس رشت

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر250 نفر

شروع قیمت از 1,376,147 تومان

مجموعه های شهر رفسنجان

هتل هیلان رفسنجان

هتل هیلان رفسنجان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر100 نفر

بدون قیمت

مجموعه های شهر زاهدان

رستوران آپادانا زاهدان

رستوران آپادانا زاهدان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر150 نفر

بدون قیمت
رستوران آسو زاهدان

رستوران آسو زاهدان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر250 نفر

بدون قیمت
هتل بزرگ استقلال زاهدان

هتل بزرگ استقلال زاهدان

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر600 نفر

شروع قیمت از 3,211,009 3,146,789 تومان

مجموعه های شهر یزد

باقرالعلوم یزد

باقرالعلوم یزد

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر300 نفر

بدون قیمت
مشیرالممالک یزد

مشیرالممالک یزد

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر250 نفر

بدون قیمت
هتل ارگ جدید یزد

هتل ارگ جدید یزد

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر440 نفر

شروع قیمت از 2,293,578 2,247,706 تومان
هتل داد یزد

هتل داد یزد

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر50 نفر

بدون قیمت
هتل زنبق یزد

هتل زنبق یزد

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر550 نفر

شروع قیمت از 366,972 348,624 تومان
هتل سیب و نار یزد

هتل سیب و نار یزد

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر40 نفر

بدون قیمت
هتل صفائیه یزد

هتل صفائیه یزد

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر300 نفر

شروع قیمت از 917,431 908,257 تومان

مجموعه های شهر زنجان

بوتیک هتل زنجان زنجان

بوتیک هتل زنجان زنجان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر40 نفر

بدون قیمت
هتل بزرگ زنجان

هتل بزرگ زنجان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر200 نفر

شروع قیمت از 11,926,606 11,449,541 تومان

مجموعه های شهر ساری

هتل بادله ساری

هتل بادله ساری

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر500 نفر

شروع قیمت از 1,834,862 1,651,376 تومان
هتل سالار دره ساری

هتل سالار دره ساری

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر250 نفر

شروع قیمت از 1,834,862 تومان

مجموعه های شهر سرعین

رویال پارک سرعین سرعین

رویال پارک سرعین سرعین

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر20 نفر

شروع قیمت از 300,000 تومان
هتل لاله 2 سرعین

هتل لاله 2 سرعین

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر400 نفر

شروع قیمت از 1,834,862 1,793,578 تومان

مجموعه های شهر سمنان

هتل گوت که مال سمنان

هتل گوت که مال سمنان

دارای 7 سالن با ظرفیت حداکثر1000 نفر

شروع قیمت از 1,376,147 1,307,339 تومان

مجموعه های شهر سنندج

هتل شادی سنندج

هتل شادی سنندج

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر800 نفر

بدون قیمت

مجموعه های شهر شیراز

اقامتگاه لیرک شیراز

اقامتگاه لیرک شیراز

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر20 نفر

بدون قیمت
مجتمع تفریحی سرزمین سبز صدرا شیراز

مجتمع تفریحی سرزمین سبز صدرا شیراز

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر100 نفر

بدون قیمت
هتل الیزه شیراز

هتل الیزه شیراز

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر150 نفر

شروع قیمت از 8,532,110 5,460,550 تومان
هتل بزرگ شیراز

هتل بزرگ شیراز

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر500 نفر

شروع قیمت از 8,972,477 تومان
هتل بین المللی پارس شیراز

هتل بین المللی پارس شیراز

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر270 نفر

شروع قیمت از 917,431 642,202 تومان
هتل پارسیان شیراز

هتل پارسیان شیراز

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر170 نفر

شروع قیمت از 1,100,917 1,045,872 تومان
هتل پارک سعدی شیراز

هتل پارک سعدی شیراز

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر300 نفر

شروع قیمت از 917,431 848,624 تومان
هتل پرسپولیس شیراز

هتل پرسپولیس شیراز

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر250 نفر

شروع قیمت از 2,293,578 2,064,220 تومان
هتل چمران شیراز

هتل چمران شیراز

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر400 نفر

شروع قیمت از 22,935,780 17,201,835 تومان
هتل رویال شیراز

هتل رویال شیراز

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر110 نفر

شروع قیمت از 2,293,578 1,903,670 تومان
هتل زندیه شیراز

هتل زندیه شیراز

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر180 نفر

شروع قیمت از 11,009,174 9,357,798 تومان
هتل ستارگان شیراز

هتل ستارگان شیراز

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر120 نفر

شروع قیمت از 275,229 233,945 تومان
هتل کریم خان شیراز

هتل کریم خان شیراز

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر75 نفر

شروع قیمت از 458,716 تومان
هتل هما شیراز

هتل هما شیراز

دارای 7 سالن با ظرفیت حداکثر500 نفر

شروع قیمت از 3,953,125 3,941,265 تومان

مجموعه های شهر شمشک

بوتیک هتل شمشک شمشک

بوتیک هتل شمشک شمشک

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر30 نفر

بدون قیمت

مجموعه های شهر شهریار

موگه شهریار

موگه شهریار

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر1000 نفر

بدون قیمت

مجموعه های شهر شهرکرد

هتل پارسیان آزادی شهرکرد

هتل پارسیان آزادی شهرکرد

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر600 نفر

شروع قیمت از 6,422,018 5,779,817 تومان

مجموعه های شهر فومن

هتل معین فومن

هتل معین فومن

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر600 نفر

شروع قیمت از 917,431 844,037 تومان

مجموعه های شهر قزوین

تالار شهر قزوین

تالار شهر قزوین

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر20 نفر

بدون قیمت
هتل مرمر قزوین

هتل مرمر قزوین

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر500 نفر

بدون قیمت

مجموعه های شهر قشم

آتامان قشم

آتامان قشم

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر20 نفر

بدون قیمت
ارم قشم

ارم قشم

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر30 نفر

شروع قیمت از 2,000,000 تومان

مجموعه های شهر قم

پارسیا قم

پارسیا قم

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر40 نفر

بدون قیمت
هتل استقلال قم قم

هتل استقلال قم قم

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر70 نفر

بدون قیمت
هتل المپیک قم

هتل المپیک قم

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر60 نفر

بدون قیمت

مجموعه های شهر کاشان

عمارت ماندگار کاشان

عمارت ماندگار کاشان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر20 نفر

بدون قیمت
مهینستان راهب کاشان

مهینستان راهب کاشان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر50 نفر

بدون قیمت
هتل سرای عامری ها کاشان

هتل سرای عامری ها کاشان

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر90 نفر

شروع قیمت از 4,128,440 تومان
هتل یلو کاشان کاشان

هتل یلو کاشان کاشان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر20 نفر

بدون قیمت

مجموعه های شهر کرج

پردیس کرج

پردیس کرج

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر50 نفر

شروع قیمت از 458,716 تومان
تالار اسپیدا کرج

تالار اسپیدا کرج

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر150 نفر

بدون قیمت
هتل امیرکبیر کرج

هتل امیرکبیر کرج

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر22 نفر

شروع قیمت از 321,101 تومان
هتل بزرگ گاجره کرج

هتل بزرگ گاجره کرج

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر40 نفر

بدون قیمت
هتل جهانگردی (مجتمع بین المللی) دیزین کرج

هتل جهانگردی (مجتمع بین المللی) دیزین کرج

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر50 نفر

شروع قیمت از 1,834,862 1,605,505 تومان

مجموعه های شهر کردان

دهکده ورزشی چهارباغ کردان

دهکده ورزشی چهارباغ کردان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر40 نفر

بدون قیمت

مجموعه های شهر کرمان

باغ بهرامی کرمان

باغ بهرامی کرمان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر300 نفر

شروع قیمت از 1,376,147 تومان
جهانگردی کرمان

جهانگردی کرمان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر100 نفر

بدون قیمت
رستوران آسیاب بادی کرمان

رستوران آسیاب بادی کرمان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر60 نفر

بدون قیمت
هتل پارس کرمان

هتل پارس کرمان

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر250 نفر

بدون قیمت
هتل کاروانیکا کرمان

هتل کاروانیکا کرمان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر20 نفر

بدون قیمت

مجموعه های شهر کرمانشاه

تالار مجلل کرمانشاه

تالار مجلل کرمانشاه

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر900 نفر

شروع قیمت از 1,834,862 1,559,633 تومان
لاله بیستون کرمانشاه

لاله بیستون کرمانشاه

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر100 نفر

شروع قیمت از 1,834,862 تومان
هتل پارسیان کرمانشاه

هتل پارسیان کرمانشاه

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر1200 نفر

شروع قیمت از 3,027,523 2,876,147 تومان

مجموعه های شهر کیش

پالاس کیش

پالاس کیش

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر170 نفر

بدون قیمت
مرکز همایش های بین المللی کیش

مرکز همایش های بین المللی کیش

دارای 11 سالن با ظرفیت حداکثر750 نفر

شروع قیمت از 1,834,862 تومان
هتل ایران کیش

هتل ایران کیش

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر120 نفر

بدون قیمت
هتل بین المللی کیش

هتل بین المللی کیش

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر100 نفر

شروع قیمت از 3,000,000 تومان
هتل پارمیس کیش

هتل پارمیس کیش

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر200 نفر

بدون قیمت
هتل پانوراما کیش کیش

هتل پانوراما کیش کیش

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر50 نفر

بدون قیمت
هتل ترنج کیش

هتل ترنج کیش

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر50 نفر

بدون قیمت
هتل شایان کیش

هتل شایان کیش

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر230 نفر

بدون قیمت
هتل شایگان کیش

هتل شایگان کیش

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر45 نفر

بدون قیمت
هتل مارینا پارک کیش

هتل مارینا پارک کیش

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر400 نفر

بدون قیمت
هتل مریم کیش

هتل مریم کیش

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر80 نفر

بدون قیمت
هتل ویدا کیش

هتل ویدا کیش

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر170 نفر

شروع قیمت از 7,339,450 تومان

مجموعه های شهر گرگان

تالار شادمانه گرگان

تالار شادمانه گرگان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر800 نفر

شروع قیمت از 2,935,780 تومان
مجموعه توریستی آلتون گرگان

مجموعه توریستی آلتون گرگان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر100 نفر

بدون قیمت
هتل شهاب گرگان

هتل شهاب گرگان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر450 نفر

شروع قیمت از 3,119,266 3,119,266 تومان
هتل قصر بوتانیک گرگان

هتل قصر بوتانیک گرگان

دارای 5 سالن با ظرفیت حداکثر400 نفر

شروع قیمت از 2,752,294 0 تومان

مجموعه های شهر لارستان

جهانگردی لارستان

جهانگردی لارستان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر100 نفر

بدون قیمت

مجموعه های شهر ماسال

راتینس ماسال

راتینس ماسال

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر30 نفر

شروع قیمت از 9,174,312 تومان

مجموعه های شهر مشهد

بنیاد فرهنگی رافت مشهد

بنیاد فرهنگی رافت مشهد

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر350 نفر

بدون قیمت
دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر650 نفر

شروع قیمت از 3,669,725 تومان
مجموعه همدم مشهد

مجموعه همدم مشهد

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر420 نفر

شروع قیمت از 1,834,862 1,743,119 تومان
هتل الماس مشهد

هتل الماس مشهد

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر80 نفر

شروع قیمت از 229,358 217,890 تومان
هتل الماس 2 مشهد

هتل الماس 2 مشهد

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر120 نفر

شروع قیمت از 1,834,862 تومان
هتل بین المللی قصر مشهد

هتل بین المللی قصر مشهد

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر26 نفر

شروع قیمت از 4,587,156 4,357,798 تومان
هتل بین المللی قصر طلایی مشهد

هتل بین المللی قصر طلایی مشهد

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر220 نفر

شروع قیمت از 917,431 914,679 تومان
هتل پارس مشهد

هتل پارس مشهد

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر400 نفر

شروع قیمت از 2,293,578 2,247,706 تومان
هتل پارسیس مشهد

هتل پارسیس مشهد

دارای 5 سالن با ظرفیت حداکثر450 نفر

شروع قیمت از 1,697,248 1,569,954 تومان
هتل پارسيان توريست توس مشهد

هتل پارسيان توريست توس مشهد

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر600 نفر

شروع قیمت از 3,211,009 3,050,459 تومان
هتل پردیسان مشهد

هتل پردیسان مشهد

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر300 نفر

شروع قیمت از 458,716 435,780 تومان
هتل ثامن مشهد

هتل ثامن مشهد

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر300 نفر

شروع قیمت از 1,834,862 1,284,404 تومان
هتل جم مشهد

هتل جم مشهد

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر300 نفر

شروع قیمت از 917,431 894,495 تومان
هتل سی نور مشهد

هتل سی نور مشهد

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر200 نفر

شروع قیمت از 2,752,294 2,614,679 تومان
هتل میثاق مشهد

هتل میثاق مشهد

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر500 نفر

شروع قیمت از 458,716 435,780 تومان
هتل مجلل درویشی مشهد

هتل مجلل درویشی مشهد

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر600 نفر

شروع قیمت از 2,293,578 تومان
هتل مدینه الرضا مشهد

هتل مدینه الرضا مشهد

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر260 نفر

شروع قیمت از 353,211 تومان
هتل هما 1 مشهد

هتل هما 1 مشهد

دارای 5 سالن با ظرفیت حداکثر450 نفر

شروع قیمت از 1,224,771 1,224,771 تومان
هتل هما 2 مشهد

هتل هما 2 مشهد

دارای 5 سالن با ظرفیت حداکثر300 نفر

بدون قیمت

مجموعه های شهر میگون

هتل جهانگردی میگون

هتل جهانگردی میگون

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر100 نفر

بدون قیمت

مجموعه های شهر نیشابور

امیران نیشابور

امیران نیشابور

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر400 نفر

شروع قیمت از 3,669,725 تومان

مجموعه های شهر نور

هتل نارنجستان نور

هتل نارنجستان نور

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر220 نفر

شروع قیمت از 32,110,092 تومان

مجموعه های شهر نوشهر

بنیاد تعاون ارتش نوشهر

بنیاد تعاون ارتش نوشهر

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر500 نفر

بدون قیمت

مجموعه های شهر همدان

امیران 2 همدان

امیران 2 همدان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر600 نفر

شروع قیمت از 3,669,725 تومان
باباطاهر همدان همدان

باباطاهر همدان همدان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر100 نفر

بدون قیمت
کتیبه همدان همدان

کتیبه همدان همدان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر100 نفر

شروع قیمت از 4,587,156 تومان
هتل بین المللی امیران همدان

هتل بین المللی امیران همدان

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر400 نفر

شروع قیمت از 1,834,862 1,743,119 تومان
هتل پارسیان همدان

هتل پارسیان همدان

دارای 5 سالن با ظرفیت حداکثر700 نفر

شروع قیمت از 1,834,862 1,651,376 تومان