مجموعه ها

مجموعه های شهر آبادان

هتل پارسیان آزادی آبادان

هتل پارسیان آزادی آبادان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر45 نفر

شروع قیمت از 7,339,450 5,577,982 تومان
هتل پارس کاروانسرا آبادان

هتل پارس کاروانسرا آبادان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر400 نفر

شروع قیمت از 2,293,578 2,006,881 تومان

مجموعه های شهر اراک

هتل امیرکبیر اراک

هتل امیرکبیر اراک

دارای 8 سالن با ظرفیت حداکثر1000 نفر

بدون قیمت
هتل زاگرس اراک

هتل زاگرس اراک

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر200 نفر

شروع قیمت از 3,000,000 تومان

مجموعه های شهر اردبیل

نگین اردبیل

نگین اردبیل

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر200 نفر

شروع قیمت از 1,834,862 تومان

مجموعه های شهر ارومیه

هتل آنا ارومیه

هتل آنا ارومیه

دارای 7 سالن با ظرفیت حداکثر850 نفر

شروع قیمت از 580,734 580,734 تومان
هتل پارک ارومیه

هتل پارک ارومیه

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر300 نفر

شروع قیمت از 642,202 449,541 تومان

مجموعه های شهر آستارا

هتل اسپیناس آستارا

هتل اسپیناس آستارا

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر900 نفر

شروع قیمت از 458,716 تومان

مجموعه های شهر یاسوج

هتل آزادی یاسوج

هتل آزادی یاسوج

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر60 نفر

شروع قیمت از 917,431 688,073 تومان

مجموعه های شهر اصفهان

باغ تالار سبز اصفهان

باغ تالار سبز اصفهان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر1000 نفر

شروع قیمت از 7,339,450 6,972,477 تومان
باغ تالار نیلوفر اصفهان

باغ تالار نیلوفر اصفهان

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر1000 نفر

شروع قیمت از 14,678,899 13,944,954 تومان
تالار آناهیتا اصفهان

تالار آناهیتا اصفهان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر800 نفر

شروع قیمت از 2,293,578 تومان
موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع) اصفهان

موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع) اصفهان

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر600 نفر

شروع قیمت از 1,834,862 تومان
هتل آسمان اصفهان

هتل آسمان اصفهان

دارای 7 سالن با ظرفیت حداکثر350 نفر

شروع قیمت از 917,431 848,624 تومان
هتل آوین اصفهان

هتل آوین اصفهان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر80 نفر

شروع قیمت از 642,202 545,872 تومان
هتل پارسیان عالی قاپو اصفهان

هتل پارسیان عالی قاپو اصفهان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر140 نفر

شروع قیمت از 917,431 697,248 تومان
هتل پارسیان کوثر اصفهان

هتل پارسیان کوثر اصفهان

دارای 5 سالن با ظرفیت حداکثر300 نفر

شروع قیمت از 1,100,917 1,100,917 تومان
هتل پیروزی اصفهان

هتل پیروزی اصفهان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر280 نفر

شروع قیمت از 1,834,862 1,651,376 تومان
هتل خواجو اصفهان

هتل خواجو اصفهان

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر110 نفر

شروع قیمت از 1,834,862 1,605,505 تومان
هتل ستاره اصفهان

هتل ستاره اصفهان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر150 نفر

شروع قیمت از 1,376,147 تومان
هتل سفیر اصفهان

هتل سفیر اصفهان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر130 نفر

شروع قیمت از 275,229 254,587 تومان
هتل عباسی اصفهان

هتل عباسی اصفهان

دارای 19 سالن با ظرفیت حداکثر550 نفر

بدون قیمت
هتل مشاهیر اصفهان

هتل مشاهیر اصفهان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر450 نفر

بدون قیمت

مجموعه های شهر ایلام

هتل زاگرس ایلام

هتل زاگرس ایلام

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر320 نفر

شروع قیمت از 550,459 495,413 تومان

مجموعه های شهر آمل

المپیک شمال آمل

المپیک شمال آمل

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر80 نفر

شروع قیمت از 1,100,917 1,045,872 تومان

مجموعه های شهر اهواز

هتل پارس اهواز

هتل پارس اهواز

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر250 نفر

شروع قیمت از 2,293,578 2,178,899 تومان

مجموعه های شهر بابلسر

هتل میزبان بابلسر

هتل میزبان بابلسر

دارای 8 سالن با ظرفیت حداکثر800 نفر

شروع قیمت از 1,834,862 تومان

مجموعه های شهر بروجن

هتل بام بروجن

هتل بام بروجن

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر500 نفر

شروع قیمت از 1,834,862 1,834,862 تومان

مجموعه های شهر بم

هتل پارسیان آزادی بم

هتل پارسیان آزادی بم

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر500 نفر

شروع قیمت از 275,229 247,706 تومان

مجموعه های شهر بندرانزلی

هتل سفیدکنار بندرانزلی

هتل سفیدکنار بندرانزلی

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر200 نفر

شروع قیمت از 3,211,009 2,729,358 تومان

مجموعه های شهر بندرعباس

هتل هرمز بندرعباس

هتل هرمز بندرعباس

دارای 8 سالن با ظرفیت حداکثر1000 نفر

شروع قیمت از 1,834,862 1,697,248 تومان
هتل هما بندرعباس

هتل هما بندرعباس

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر200 نفر

شروع قیمت از 1,651,376 1,651,376 تومان

مجموعه های شهر بوشهر

هتل دلوار بوشهر

هتل دلوار بوشهر

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر100 نفر

شروع قیمت از 825,688 825,688 تومان

مجموعه های شهر تبریز

فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار (صدرا) تبریز

فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار (صدرا) تبریز

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر300 نفر

شروع قیمت از 759,633 تومان
لاله کندوان تبریز

لاله کندوان تبریز

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر80 نفر

بدون قیمت
مجتمع رفاهی پتروشیمی تبریز

مجتمع رفاهی پتروشیمی تبریز

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر300 نفر

شروع قیمت از 4,403,670 تومان
هتل استقبال تبریز

هتل استقبال تبریز

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر200 نفر

شروع قیمت از 3,669,725 3,394,495 تومان
هتل بین المللی تبریز

هتل بین المللی تبریز

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر150 نفر

شروع قیمت از 1,834,862 1,743,119 تومان
هتل بین المللی شهریار تبریز

هتل بین المللی شهریار تبریز

دارای 9 سالن با ظرفیت حداکثر530 نفر

بدون قیمت
هتل پارس ائل گلی تبریز

هتل پارس ائل گلی تبریز

دارای 8 سالن با ظرفیت حداکثر500 نفر

شروع قیمت از 1,376,147 1,272,936 تومان
هتل گسترش تبریز

هتل گسترش تبریز

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر220 نفر

شروع قیمت از 1,376,147 1,307,339 تومان
هتل لاله پارک تبریز

هتل لاله پارک تبریز

دارای 10 سالن با ظرفیت حداکثر900 نفر

شروع قیمت از 1,009,174 تومان

مجموعه های شهر تنکابن

وستا تنکابن

وستا تنکابن

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر50 نفر

شروع قیمت از 458,716 تومان

مجموعه های شهر تهران

تالار پذیرایی ارغوان طلایی تهران

تالار پذیرایی ارغوان طلایی تهران

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر400 نفر

شروع قیمت از 183,486 تومان
جهاد دانشگاهی صنعتی شریف تهران

جهاد دانشگاهی صنعتی شریف تهران

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر150 نفر

شروع قیمت از 2,752,294 2,752,294 تومان
رستوران بیچه تهران

رستوران بیچه تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر50 نفر

بدون قیمت
رستوران شاندیز گالریا تهران

رستوران شاندیز گالریا تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر40 نفر

شروع قیمت از 4,587,156 تومان
سرای محله جماران تهران

سرای محله جماران تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر160 نفر

شروع قیمت از 2,981,651 تومان
کانون اسلامی انصار مرکز تهران

کانون اسلامی انصار مرکز تهران

دارای 12 سالن با ظرفیت حداکثر230 نفر

شروع قیمت از 64,220 تومان
مجموعه فرهنگی ، ورزشی و تجاری اریکه ایرانیان تهران

مجموعه فرهنگی ، ورزشی و تجاری اریکه ایرانیان تهران

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر800 نفر

شروع قیمت از 18,348,624 تومان
مرکز همایش های ایرانیان تهران

مرکز همایش های ایرانیان تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر2000 نفر

شروع قیمت از 32,110,092 32,110,092 تومان
موسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین تهران

موسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین تهران

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر200 نفر

شروع قیمت از 550,459 تومان
نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه بین المللی تهران

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر100 نفر

شروع قیمت از 825,688 تومان
هتل آزادی تهران

هتل آزادی تهران

دارای 11 سالن با ظرفیت حداکثر350 نفر

شروع قیمت از 1,834,862 1,834,862 تومان
هتل آساره تهران

هتل آساره تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر120 نفر

شروع قیمت از 1,376,147 1,238,532 تومان
هتل اسپیناس پالاس تهران

هتل اسپیناس پالاس تهران

دارای 11 سالن با ظرفیت حداکثر2500 نفر

شروع قیمت از 458,716 412,844 تومان
هتل اسپیناس خلیج فارس تهران

هتل اسپیناس خلیج فارس تهران

دارای 8 سالن با ظرفیت حداکثر1500 نفر

شروع قیمت از 550,459 495,413 تومان
هتل استقلال تهران

هتل استقلال تهران

دارای 7 سالن با ظرفیت حداکثر1200 نفر

شروع قیمت از 387,523 290,642 تومان
هتل اسکان الوند تهران

هتل اسکان الوند تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر100 نفر

شروع قیمت از 1,834,862 1,651,376 تومان
هتل المپیک تهران

هتل المپیک تهران

دارای 6 سالن با ظرفیت حداکثر600 نفر

شروع قیمت از 1,100,917 1,018,349 تومان
هتل اوین تهران

هتل اوین تهران

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر600 نفر

شروع قیمت از 183,486 183,486 تومان
هتل برج سفید تهران

هتل برج سفید تهران

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر150 نفر

شروع قیمت از 4,587,156 تومان
هتل بزرگ تهران

هتل بزرگ تهران

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر600 نفر

شروع قیمت از 3,211,009 3,211,009 تومان
هتل بزرگ 2 تهران

هتل بزرگ 2 تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر150 نفر

شروع قیمت از 2,752,294 2,545,872 تومان
هتل بزرگ ارم تهران

هتل بزرگ ارم تهران

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر500 نفر

شروع قیمت از 4,587,156 4,128,440 تومان
هتل بلوط تهران

هتل بلوط تهران

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر246 نفر

شروع قیمت از 1,376,147 1,238,532 تومان
هتل بین المللی بزرگ فردوسی تهران

هتل بین المللی بزرگ فردوسی تهران

دارای 8 سالن با ظرفیت حداکثر600 نفر

شروع قیمت از 917,431 تومان
هتل بوتیک طوبی تهران

هتل بوتیک طوبی تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر70 نفر

شروع قیمت از 1,376,147 1,032,110 تومان
هتل پارسیان انقلاب تهران

هتل پارسیان انقلاب تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر1200 نفر

شروع قیمت از 3,211,009 3,050,459 تومان
هتل پارسیان کوثر تهران

هتل پارسیان کوثر تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر300 نفر

شروع قیمت از 917,431 871,560 تومان
هتل رزیدانس رامتین تهران

هتل رزیدانس رامتین تهران

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر50 نفر

شروع قیمت از 504,587 تومان
هتل سیمرغ تهران

هتل سیمرغ تهران

دارای 6 سالن با ظرفیت حداکثر240 نفر

شروع قیمت از 229,358 183,486 تومان
هتل لاله تهران

هتل لاله تهران

دارای 7 سالن با ظرفیت حداکثر1000 نفر

شروع قیمت از 2,293,578 1,720,183 تومان
هتل نیلو تهران

هتل نیلو تهران

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر60 نفر

شروع قیمت از 1,834,862 1,743,119 تومان
هتل نووتل تهران

هتل نووتل تهران

دارای 7 سالن با ظرفیت حداکثر600 نفر

شروع قیمت از 917,431 688,073 تومان
هتل هما تهران

هتل هما تهران

دارای 7 سالن با ظرفیت حداکثر700 نفر

شروع قیمت از 871,560 871,560 تومان
هتل هویزه تهران

هتل هویزه تهران

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر100 نفر

شروع قیمت از 917,431 848,624 تومان
هتل ورزش تهران

هتل ورزش تهران

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر250 نفر

شروع قیمت از 458,716 344,037 تومان

مجموعه های شهر چابهار

هتل لاله چابهار

هتل لاله چابهار

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر470 نفر

شروع قیمت از 2,752,294 2,614,679 تومان

مجموعه های شهر چالوس

هتل پارسیان خزر چالوس

هتل پارسیان خزر چالوس

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر150 نفر

شروع قیمت از 1,376,147 1,376,147 تومان
هتل کوروش چالوس

هتل کوروش چالوس

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر400 نفر

شروع قیمت از 2,752,294 تومان

مجموعه های شهر دلیجان

هتل همای سعادت دلیجان

هتل همای سعادت دلیجان

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر1100 نفر

شروع قیمت از 1,651,376 1,486,239 تومان

مجموعه های شهر رامسر

هتل بام سبز رامسر

هتل بام سبز رامسر

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر60 نفر

شروع قیمت از 2,752,294 2,752,294 تومان
هتل پارسیان آزادی رامسر

هتل پارسیان آزادی رامسر

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر560 نفر

شروع قیمت از 2,752,294 2,573,394 تومان

مجموعه های شهر رشت

تالار دیدار رشت

تالار دیدار رشت

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر250 نفر

شروع قیمت از 2,293,578 تومان
هتل شبستان رشت

هتل شبستان رشت

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر80 نفر

شروع قیمت از 1,834,862 1,697,248 تومان
هتل کادوس رشت

هتل کادوس رشت

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر250 نفر

شروع قیمت از 275,229 تومان

مجموعه های شهر زاهدان

هتل بزرگ استقلال زاهدان

هتل بزرگ استقلال زاهدان

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر600 نفر

شروع قیمت از 45,872 43,578 تومان

مجموعه های شهر یزد

هتل ارگ جدید یزد

هتل ارگ جدید یزد

دارای 5 سالن با ظرفیت حداکثر440 نفر

شروع قیمت از 917,431 642,202 تومان
هتل زنبق یزد

هتل زنبق یزد

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر550 نفر

شروع قیمت از 366,972 348,624 تومان
هتل صفائیه یزد

هتل صفائیه یزد

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر300 نفر

شروع قیمت از 917,431 917,431 تومان

مجموعه های شهر زنجان

هتل بزرگ زنجان

هتل بزرگ زنجان

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر200 نفر

شروع قیمت از 1,559,633 1,403,670 تومان

مجموعه های شهر ساری

هتل بادله ساری

هتل بادله ساری

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر500 نفر

شروع قیمت از 1,834,862 1,651,376 تومان
هتل سالار دره ساری

هتل سالار دره ساری

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر250 نفر

شروع قیمت از 1,834,862 تومان

مجموعه های شهر سرعین

رویال پارک سرعین سرعین

رویال پارک سرعین سرعین

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر20 نفر

شروع قیمت از 300,000 تومان
هتل لاله 2 سرعین

هتل لاله 2 سرعین

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر400 نفر

شروع قیمت از 917,431 848,624 تومان

مجموعه های شهر سمنان

هتل گوت که مال سمنان

هتل گوت که مال سمنان

دارای 7 سالن با ظرفیت حداکثر1000 نفر

شروع قیمت از 1,376,147 1,307,339 تومان

مجموعه های شهر سنندج

هتل شادی سنندج

هتل شادی سنندج

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر800 نفر

شروع قیمت از 1,834,862 1,651,376 تومان

مجموعه های شهر شیراز

هتل الیزه شیراز

هتل الیزه شیراز

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر150 نفر

شروع قیمت از 1,834,862 1,174,312 تومان
هتل بزرگ شیراز

هتل بزرگ شیراز

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر500 نفر

شروع قیمت از 2,522,936 تومان
هتل بین المللی پارس شیراز

هتل بین المللی پارس شیراز

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر270 نفر

شروع قیمت از 917,431 642,202 تومان
هتل پارسیان شیراز

هتل پارسیان شیراز

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر170 نفر

شروع قیمت از 1,100,917 1,045,872 تومان
هتل پارک سعدی شیراز

هتل پارک سعدی شیراز

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر300 نفر

شروع قیمت از 917,431 848,624 تومان
هتل پرسپولیس شیراز

هتل پرسپولیس شیراز

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر250 نفر

شروع قیمت از 2,293,578 2,064,220 تومان
هتل چمران شیراز

هتل چمران شیراز

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر400 نفر

شروع قیمت از 4,862,385 3,646,789 تومان
هتل رویال شیراز

هتل رویال شیراز

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر110 نفر

شروع قیمت از 2,293,578 1,903,670 تومان
هتل زندیه شیراز

هتل زندیه شیراز

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر180 نفر

شروع قیمت از 2,293,578 1,949,541 تومان
هتل ستارگان شیراز

هتل ستارگان شیراز

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر120 نفر

شروع قیمت از 275,229 233,945 تومان
هتل کریم خان شیراز

هتل کریم خان شیراز

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر75 نفر

شروع قیمت از 458,716 تومان
هتل هما شیراز

هتل هما شیراز

دارای 7 سالن با ظرفیت حداکثر500 نفر

شروع قیمت از 2,530,000 2,403,500 تومان

مجموعه های شهر شهرکرد

هتل پارسیان آزادی شهرکرد

هتل پارسیان آزادی شهرکرد

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر600 نفر

شروع قیمت از 6,422,018 5,779,817 تومان

مجموعه های شهر فومن

هتل معین فومن

هتل معین فومن

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر600 نفر

شروع قیمت از 917,431 844,037 تومان

مجموعه های شهر قشم

ارم قشم

ارم قشم

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر40 نفر

شروع قیمت از 1,800,000 تومان

مجموعه های شهر کاشان

هتل سرای عامری ها کاشان

هتل سرای عامری ها کاشان

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر90 نفر

شروع قیمت از 642,202 تومان

مجموعه های شهر کرج

پردیس کرج

پردیس کرج

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر50 نفر

شروع قیمت از 458,716 تومان
تالار شهیدان نژاد فلاح کرج

تالار شهیدان نژاد فلاح کرج

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر1400 نفر

شروع قیمت از 1,376,147 تومان
هتل جهانگردی (مجتمع بین المللی) دیزین کرج

هتل جهانگردی (مجتمع بین المللی) دیزین کرج

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر50 نفر

شروع قیمت از 1,834,862 1,605,505 تومان

مجموعه های شهر کرمان

باغ بهرامی کرمان

باغ بهرامی کرمان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر300 نفر

شروع قیمت از 1,376,147 تومان
هتل پارس کرمان

هتل پارس کرمان

دارای 5 سالن با ظرفیت حداکثر250 نفر

شروع قیمت از 1,724,771 تومان

مجموعه های شهر کرمانشاه

تالار مجلل کرمانشاه

تالار مجلل کرمانشاه

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر900 نفر

شروع قیمت از 1,834,862 1,559,633 تومان
لاله بیستون کرمانشاه

لاله بیستون کرمانشاه

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر100 نفر

شروع قیمت از 1,834,862 تومان
هتل پارسیان کرمانشاه

هتل پارسیان کرمانشاه

دارای 6 سالن با ظرفیت حداکثر1200 نفر

شروع قیمت از 917,431 871,560 تومان

مجموعه های شهر کیش

مرکز همایش های بین المللی کیش

مرکز همایش های بین المللی کیش

دارای 11 سالن با ظرفیت حداکثر750 نفر

شروع قیمت از 550,000 تومان
هتل ایران کیش

هتل ایران کیش

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر120 نفر

شروع قیمت از 4,000,000 3,500,000 تومان
هتل پارمیس کیش

هتل پارمیس کیش

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر200 نفر

شروع قیمت از 1,000,000 تومان
هتل شایان کیش

هتل شایان کیش

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر230 نفر

بدون قیمت
هتل شایگان کیش

هتل شایگان کیش

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر45 نفر

شروع قیمت از 1,850,000 تومان
هتل مارینا پارک کیش

هتل مارینا پارک کیش

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر400 نفر

شروع قیمت از 2,000,000 2,000,000 تومان
هتل مریم کیش

هتل مریم کیش

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر80 نفر

شروع قیمت از 750,000 تومان
هتل ویدا کیش

هتل ویدا کیش

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر80 نفر

بدون قیمت

مجموعه های شهر گرگان

تالار شادمانه گرگان

تالار شادمانه گرگان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر800 نفر

شروع قیمت از 2,935,780 تومان
هتل شهاب گرگان

هتل شهاب گرگان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر450 نفر

شروع قیمت از 3,119,266 3,119,266 تومان
هتل قصر بوتانیک گرگان

هتل قصر بوتانیک گرگان

دارای 5 سالن با ظرفیت حداکثر400 نفر

شروع قیمت از 2,752,294 0 تومان

مجموعه های شهر گرمدره

باغ تالار ماهان گرمدره

باغ تالار ماهان گرمدره

دارای 6 سالن با ظرفیت حداکثر700 نفر

شروع قیمت از 1,376,147 1,032,110 تومان

مجموعه های شهر مشهد

دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر650 نفر

شروع قیمت از 3,669,725 تومان
مجموعه همدم مشهد

مجموعه همدم مشهد

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر420 نفر

شروع قیمت از 1,834,862 1,743,119 تومان
هتل الماس مشهد

هتل الماس مشهد

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر80 نفر

شروع قیمت از 229,358 217,890 تومان
هتل الماس 2 مشهد

هتل الماس 2 مشهد

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر120 نفر

شروع قیمت از 917,431 تومان
هتل بین المللی قصر مشهد

هتل بین المللی قصر مشهد

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر26 نفر

شروع قیمت از 458,716 435,780 تومان
هتل بین المللی قصر طلایی مشهد

هتل بین المللی قصر طلایی مشهد

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر220 نفر

شروع قیمت از 275,229 275,229 تومان
هتل پارس مشهد

هتل پارس مشهد

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر400 نفر

شروع قیمت از 550,459 385,321 تومان
هتل پارسیس مشهد

هتل پارسیس مشهد

دارای 5 سالن با ظرفیت حداکثر450 نفر

شروع قیمت از 1,055,046 975,917 تومان
هتل پارسيان توريست توس مشهد

هتل پارسيان توريست توس مشهد

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر600 نفر

شروع قیمت از 3,211,009 3,050,459 تومان
هتل پردیسان مشهد

هتل پردیسان مشهد

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر300 نفر

شروع قیمت از 458,716 435,780 تومان
هتل ثامن مشهد

هتل ثامن مشهد

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر300 نفر

شروع قیمت از 1,834,862 1,284,404 تومان
هتل جم مشهد

هتل جم مشهد

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر300 نفر

شروع قیمت از 917,431 894,495 تومان
هتل سی نور مشهد

هتل سی نور مشهد

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر200 نفر

شروع قیمت از 1,009,174 958,716 تومان
هتل میثاق مشهد

هتل میثاق مشهد

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر500 نفر

شروع قیمت از 458,716 435,780 تومان
هتل مجلل درویشی مشهد

هتل مجلل درویشی مشهد

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر600 نفر

شروع قیمت از 2,293,578 تومان
هتل مدینه الرضا مشهد

هتل مدینه الرضا مشهد

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر260 نفر

شروع قیمت از 353,211 تومان
هتل هما 1 مشهد

هتل هما 1 مشهد

دارای 5 سالن با ظرفیت حداکثر450 نفر

شروع قیمت از 1,224,771 1,224,771 تومان
هتل هما 2 مشهد

هتل هما 2 مشهد

دارای 5 سالن با ظرفیت حداکثر300 نفر

شروع قیمت از 685,780 685,780 تومان

مجموعه های شهر نیشابور

امیران نیشابور

امیران نیشابور

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر400 نفر

شروع قیمت از 1,376,147 تومان

مجموعه های شهر نور

هتل نارنجستان نور

هتل نارنجستان نور

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر220 نفر

شروع قیمت از 4,403,670 4,183,486 تومان

مجموعه های شهر همدان

امیران 2 همدان

امیران 2 همدان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر600 نفر

شروع قیمت از 3,669,725 تومان
کتیبه همدان همدان

کتیبه همدان همدان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر100 نفر

شروع قیمت از 1,834,862 تومان
هتل بین المللی امیران همدان

هتل بین المللی امیران همدان

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر800 نفر

شروع قیمت از 1,834,862 1,743,119 تومان
هتل پارسیان همدان

هتل پارسیان همدان

دارای 5 سالن با ظرفیت حداکثر700 نفر

شروع قیمت از 917,431 848,624 تومان