هتل ویدا کیش

  • عکس سالن هتل ویدا 4618
  • عکس سالن هتل ویدا 4619


اطلاعات مجموعه

آدرس مجموعه هتل ویدا : تهران

عکس سالن سالن رستوران

رزرو سالن رستوران

ظرفیت حداکثر 80 نفر بدون قیمتمنوی بوفه
منوی پرسی