لاله بیستون کرمانشاه

  • عکس سالن لاله بیستون 4636
  • عکس سالن لاله بیستون 4637


اطلاعات مجموعه

آدرس مجموعه لاله بیستون : کرمانشاه - بیستون - سایت جهانی بیستون (کاروانسرای شاه عباسی)

عکس سالن همایش

رزرو همایش

ظرفیت حداکثر 100 نفر شروع قیمت از 1,834,862 تومان


رستوران
پارکینگ