امیرکبیر کرج کرج

  • عکس سالن امیرکبیر کرج 5098
  • عکس سالن امیرکبیر کرج 5099


اطلاعات مجموعه

آدرس مجموعه امیرکبیر کرج : کرج - خیابان دکتر بهشتی - ابتدای خیابان فروغی - هتل امیرکبیر کرج

عکس سالن سالن کنفرانس

رزرو سالن کنفرانس

ظرفیت حداکثر 22 نفر شروع قیمت از 321,101 تومان


سیستم صوتی
ویدئو پروژکتور