بنیاد تعاون ارتش نوشهر

مجوعه بنیاد تعاون ارتش


اطلاعات مجموعه

آدرس مجموعه بنیاد تعاون ارتش : اردوگاه شهید رسولی

عکس سالن VIP

رزرو VIP

ظرفیت حداکثر 500 نفر بدون قیمت


LCD
LED
اپراتور آمفی تئاتر