اقامتگاه لیرک شیراز

  • عکس سالن اقامتگاه لیرک 5299
  • عکس سالن اقامتگاه لیرک 5300
  • عکس سالن اقامتگاه لیرک 5301
  • عکس سالن اقامتگاه لیرک 5302


اطلاعات مجموعه

آدرس مجموعه اقامتگاه لیرک : نشانی: استان فارس، شمال غربی شیراز، جاده‌ی مرودشت-سعادت‌شهر (فاصله تا شیراز کمتر از ۷۰ کیلومتر).

عکس سالن رستوران

رزرو رستوران

ظرفیت حداکثر 20 نفر بدون قیمت


موزیک