سالن همایش های ایرانیان مرکز همایش های ایرانیان

  • عکس سالن سالن همایش های ایرانیان مرکز همایش های ایرانیان 3732
  • عکس سالن سالن همایش های ایرانیان مرکز همایش های ایرانیان 3734
  • عکس سالن سالن همایش های ایرانیان مرکز همایش های ایرانیان 3735
  • عکس سالن سالن همایش های ایرانیان مرکز همایش های ایرانیان 3736

آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

رقص نور
LED
پارکینگ
تیم تشریفات و حراست
فیلمبرداری
سیستم صوتی
سن
نورپردازی
اتاق VIP
اتاق فرمان
دستگاه بیسیم
میکروفن با سیم
میکروفن بی سیم
میکروفن بی سیم یقه ای
آمبولانس
بیمه