سالن اجتماعات موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع)

  • عکس سالن سالن اجتماعات موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع) 4029
  • عکس سالن سالن اجتماعات موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع) 4030
  • عکس سالن سالن اجتماعات موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع) 4031
  • عکس سالن سالن اجتماعات موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع) 4032
  • عکس سالن سالن اجتماعات موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع) 4033
  • عکس سالن سالن اجتماعات موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع) 4034

آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

میکروفن با سیم
اینترنت وایرلس
پرده نمایش
تخته وایت برد
ویدئو پروژکتور
اتاق فرمان
میکروفن بی سیم
دستگاه بیسیم
سیستم صوتی
سن