سالن همایش برلیان هتل بین المللی پارس

  • عکس سالن سالن همایش برلیان هتل بین المللی پارس 2162
  • عکس سالن سالن همایش برلیان هتل بین المللی پارس 2163
  • عکس سالن سالن همایش برلیان هتل بین المللی پارس 2164
  • عکس سالن سالن همایش برلیان هتل بین المللی پارس 2165

آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

پرده نمایش
تخته وایت برد
سیستم صوتی
سن
میکروفن با سیم
میکروفن بی سیم
ویدئو پروژکتور