سالن همایش زمرد هتل بین المللی پارس

  • عکس سالن سالن همایش زمرد هتل بین المللی پارس 2166
  • عکس سالن سالن همایش زمرد هتل بین المللی پارس 2167
  • عکس سالن سالن همایش زمرد هتل بین المللی پارس 2168
  • عکس سالن سالن همایش زمرد هتل بین المللی پارس 2169

آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

تخته وایت برد
میکروفن بی سیم
ویدئو پروژکتور
پرده نمایش
سیستم صوتی
سن
میکروفن با سیم