سالن اصلی تالار شهیدان نژاد فلاح

  • عکس سالن سالن اصلی تالار شهیدان نژاد فلاح 3655
  • عکس سالن سالن اصلی تالار شهیدان نژاد فلاح 3656
  • عکس سالن سالن اصلی تالار شهیدان نژاد فلاح 3657
  • عکس سالن سالن اصلی تالار شهیدان نژاد فلاح 3658
  • عکس سالن سالن اصلی تالار شهیدان نژاد فلاح 3659
  • عکس سالن سالن اصلی تالار شهیدان نژاد فلاح 3660

بر اساس سفارش رزرو کننده هر گونه پذیرای و تهیه سیستم صوتی از طریق پیمانکار امکان پذیر می باشد.


آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

پارکینگ
پرده نمایش
سن
نورپردازی
ویدئو پروژکتور