سرای خوارزمی کانون اسلامی انصار مرکز

  • عکس سالن سرای خوارزمی کانون اسلامی انصار مرکز 4957
  • عکس سالن سرای خوارزمی کانون اسلامی انصار مرکز 4958
  • عکس سالن سرای خوارزمی کانون اسلامی انصار مرکز 4446
  • عکس سالن سرای خوارزمی کانون اسلامی انصار مرکز 4447
  • عکس سالن سرای خوارزمی کانون اسلامی انصار مرکز 4448

این سرا واقع در شعبه مرکزی و دارای چیدمان متنوع می باشد.


آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

تخته وایت برد
سیستم صوتی
میکروفن با سیم
میکروفن بی سیم