سرای بیهقی کانون اسلامی انصار مرکز

  • عکس سالن سرای بیهقی کانون اسلامی انصار مرکز 4449
  • عکس سالن سرای بیهقی کانون اسلامی انصار مرکز 4450
  • عکس سالن سرای بیهقی کانون اسلامی انصار مرکز 4451

این سرا واقع در شعبه مرکزی می باشد


آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

LED
تخته وایت برد
سیستم صوتی
نورپردازی