سالن یاقوت باغ تالار ماهان

  • عکس سالن سالن یاقوت باغ تالار ماهان 3639
  • عکس سالن سالن یاقوت باغ تالار ماهان 3640
  • عکس سالن سالن یاقوت باغ تالار ماهان 3641
  • عکس سالن سالن یاقوت باغ تالار ماهان 3642
  • عکس سالن سالن یاقوت باغ تالار ماهان 3643
  • عکس سالن سالن یاقوت باغ تالار ماهان 3644
  • عکس سالن سالن یاقوت باغ تالار ماهان 3645

آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

پرده نمایش
تخته وایت برد
سیستم صوتی
سن
میکروفن با سیم
میکروفن بی سیم
میکروفن کنفرانسی
ویدئو پروژکتور