سالن همایش چشم انداز هتل پارسیان خزر

  • عکس سالن سالن همایش چشم انداز هتل پارسیان خزر 2386
  • عکس سالن سالن همایش چشم انداز هتل پارسیان خزر 2387
  • عکس سالن سالن همایش چشم انداز هتل پارسیان خزر 2388
  • عکس سالن سالن همایش چشم انداز هتل پارسیان خزر 2389

آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

پرده نمایش
تخته وایت برد
سیستم صوتی
سن
میکروفن با سیم
میکروفن بی سیم
ویدئو پروژکتور