همایش هتل سفیدکنار

  • عکس سالن همایش هتل سفیدکنار 2488
  • عکس سالن همایش هتل سفیدکنار 2489
  • عکس سالن همایش هتل سفیدکنار 2490
  • عکس سالن همایش هتل سفیدکنار 2491
  • عکس سالن همایش هتل سفیدکنار 2492
  • عکس سالن همایش هتل سفیدکنار 2493
  • عکس سالن همایش هتل سفیدکنار 2494

آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

LCD
پرده نمایش
تخته وایت برد
عکسبرداری
ویدئو پروژکتور
میکروفن کنفرانسی
میکروفن با سیم