تالار خلیج فارس هتل اسپیناس خلیج فارس

  • عکس سالن تالار خلیج فارس هتل اسپیناس خلیج فارس 4904
  • عکس سالن تالار خلیج فارس هتل اسپیناس خلیج فارس 4905
  • عکس سالن تالار خلیج فارس هتل اسپیناس خلیج فارس 4906
  • عکس سالن تالار خلیج فارس هتل اسپیناس خلیج فارس 4907
  • عکس سالن تالار خلیج فارس هتل اسپیناس خلیج فارس 4908
  • عکس سالن تالار خلیج فارس هتل اسپیناس خلیج فارس 4909
  • عکس سالن تالار خلیج فارس هتل اسپیناس خلیج فارس 4910
  • عکس سالن تالار خلیج فارس هتل اسپیناس خلیج فارس 3239

آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

LCD
اینترنت وایرلس
سن
نورپردازی
گوشی ترجمه همزمان
LED
پرده نمایش
سیستم ترجمه همزمان
سیستم صوتی
گل آرایی
گل آرایی استیج
میکروفن با سیم
میکروفن بی سیم
میکروفن کنفرانسی
ویدئو پروژکتور