سالن فام هتل بزرگ

  • عکس سالن سالن فام هتل بزرگ 3704
  • عکس سالن سالن فام هتل بزرگ 3705
  • عکس سالن سالن فام هتل بزرگ 3706
  • عکس سالن سالن فام هتل بزرگ 3707
  • عکس سالن سالن فام هتل بزرگ 3708

آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

میکروفن بی سیم
ویدئو پروژکتور
اینترنت وایرلس
پرده نمایش
سیستم صوتی
سن
میکروفن با سیم
تخته وایت برد