سالن مهتاب هتل آسمان

  • عکس سالن سالن مهتاب هتل آسمان 2994
  • عکس سالن سالن مهتاب هتل آسمان 2995
  • عکس سالن سالن مهتاب هتل آسمان 2996
  • عکس سالن سالن مهتاب هتل آسمان 2997
  • عکس سالن سالن مهتاب هتل آسمان 2998

آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

تخته وایت برد
فیلمبرداری
میکروفن بی سیم
میکروفن کنفرانسی
ویدئو پروژکتور
اینترنت وایرلس
سیستم صوتی
سن
میکروفن با سیم
پرده نمایش