رستوران شبستان هتل شبستان

  • عکس سالن رستوران شبستان هتل شبستان 3166
  • عکس سالن رستوران شبستان هتل شبستان 3167
  • عکس سالن رستوران شبستان هتل شبستان 3168
  • عکس سالن رستوران شبستان هتل شبستان 3169
  • عکس سالن رستوران شبستان هتل شبستان 3170

آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

تخته وایت برد
سن
میکروفن با سیم
میکروفن بی سیم
نورپردازی
اینترنت وایرلس
پرده نمایش
ویدئو پروژکشن