تالار چندمنظوره (دو سالن مجزا) تالار شادمانه

  • عکس سالن تالار چندمنظوره (دو سالن مجزا) تالار شادمانه 3513
  • عکس سالن تالار چندمنظوره (دو سالن مجزا) تالار شادمانه 3514
  • عکس سالن تالار چندمنظوره (دو سالن مجزا) تالار شادمانه 3515
  • عکس سالن تالار چندمنظوره (دو سالن مجزا) تالار شادمانه 3516
  • عکس سالن تالار چندمنظوره (دو سالن مجزا) تالار شادمانه 3517

آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

اتاق عقد
آتش بازی
پارکینگ
جایگاه عروس و داماد
سفره عقد
شستشوی میوه
شمع آرایی
گل آرایی