سالن ارکیده هتل هما 1

  • عکس سالن سالن ارکیده هتل هما 1 3777
  • عکس سالن سالن ارکیده هتل هما 1 3778
  • عکس سالن سالن ارکیده هتل هما 1 3779
  • عکس سالن سالن ارکیده هتل هما 1 3780
  • عکس سالن سالن ارکیده هتل هما 1 3781
  • عکس سالن سالن ارکیده هتل هما 1 3782

آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

تخته وایت برد
میکروفن کنفرانسی
ویدئو پروژکتور
اینترنت وایرلس
پارکینگ
پرده نمایش