سالن صدف هتل گوت که مال

Image

آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

اینترنت وایرلس
سیستم صوتی