سالن جلسات هتل جهانگردی (مجتمع بین المللی) دیزین

  • عکس سالن سالن جلسات هتل جهانگردی (مجتمع بین المللی) دیزین 3994
  • عکس سالن سالن جلسات هتل جهانگردی (مجتمع بین المللی) دیزین 3995
  • عکس سالن سالن جلسات هتل جهانگردی (مجتمع بین المللی) دیزین 3996

آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

اینترنت وایرلس
پرده نمایش
میکروفن کنفرانسی
ویدئو پروژکتور