سالن کنفرانس هتل مجلل درویشی

Image

آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

تخته وایت برد
سیستم صوتی
میکروفن کنفرانسی
ویدئو پروژکتور