تهران رویال هال هتل اسپیناس پالاس

  • عکس سالن تهران رویال هال هتل اسپیناس پالاس 4829
  • عکس سالن تهران رویال هال هتل اسپیناس پالاس 4831
  • عکس سالن تهران رویال هال هتل اسپیناس پالاس 4833
  • عکس سالن تهران رویال هال هتل اسپیناس پالاس 4236
  • عکس سالن تهران رویال هال هتل اسپیناس پالاس 4237
  • عکس سالن تهران رویال هال هتل اسپیناس پالاس 4238
  • عکس سالن تهران رویال هال هتل اسپیناس پالاس 4240
  • عکس سالن تهران رویال هال هتل اسپیناس پالاس 4242

نرخ سالن بستگی به نوع مراسم دارد.


آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

LED
سیستم صوتی
سن
لپ تاپ
میکروفن با سیم
میکروفن بی سیم
نورپردازی