سالن میامی هتل سیمرغ

  • عکس سالن سالن میامی هتل سیمرغ 4993
  • عکس سالن سالن میامی هتل سیمرغ 4994
  • عکس سالن سالن میامی هتل سیمرغ 4995
  • عکس سالن سالن میامی هتل سیمرغ 4996
  • عکس سالن سالن میامی هتل سیمرغ 4997

آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

اینترنت وایرلس
سیستم صوتی
فیلمبرداری
گل آرایی
عکسبرداری
ویدئو پروژکتور
ویدئو کنفرانس
پرده نمایش
سیستم صوت کنفرانسی
میکروفن با سیم
میکروفن بی سیم