تشریفات نگین

Image

آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

پرده نمایش
سیستم صوتی
میکروفن با سیم
ویدئو پروژکتور