تشریفات کتیبه همدان

  • عکس سالن تشریفات کتیبه همدان 4630
  • عکس سالن تشریفات کتیبه همدان 4631
  • عکس سالن تشریفات کتیبه همدان 4632

آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

سیستم صوتی
میکروفن با سیم
میکروفن کنفرانسی
ویدئو پروژکتور