همایش لاله بیستون


آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

پارکینگ
پرده نمایش
سیستم صوتی
میکروفن با سیم
ویدئو پروژکتور