تشریفات امیران 2

  • عکس سالن تشریفات امیران 2 4645
  • عکس سالن تشریفات امیران 2 4646

آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

پارکینگ
پرده نمایش
میکروفن با سیم
ویدئو پروژکتور