تالار آپادانا هتل اسپیناس خلیج فارس

 • عکس سالن تالار آپادانا هتل اسپیناس خلیج فارس 4884
 • عکس سالن تالار آپادانا هتل اسپیناس خلیج فارس 4885
 • عکس سالن تالار آپادانا هتل اسپیناس خلیج فارس 4886
 • عکس سالن تالار آپادانا هتل اسپیناس خلیج فارس 4887
 • عکس سالن تالار آپادانا هتل اسپیناس خلیج فارس 4888
 • عکس سالن تالار آپادانا هتل اسپیناس خلیج فارس 4889
 • عکس سالن تالار آپادانا هتل اسپیناس خلیج فارس 4709
 • عکس سالن تالار آپادانا هتل اسپیناس خلیج فارس 4710
 • عکس سالن تالار آپادانا هتل اسپیناس خلیج فارس 4880
 • عکس سالن تالار آپادانا هتل اسپیناس خلیج فارس 4881
 • عکس سالن تالار آپادانا هتل اسپیناس خلیج فارس 4882

آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

سیستم ترجمه همزمان
اینترنت وایرلس
سن
نورپردازی
LCD
LED
پرده نمایش
سیستم صوتی
گل آرایی
گل آرایی استیج
گوشی ترجمه همزمان
میکروفن با سیم
میکروفن بی سیم
میکروفن کنفرانسی
ویدئو پروژکتور