سالن پذیرائی بام سبز موسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین

  • عکس سالن سالن پذیرائی بام سبز موسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین 4777
  • عکس سالن سالن پذیرائی بام سبز موسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین 4778
  • عکس سالن سالن پذیرائی بام سبز موسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین 4779

آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

پارکینگ
عکسبرداری
گل آرایی
لپ تاپ
میکروفن بی سیم یقه ای