آمفی تئاتر ستایش جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

  • عکس سالن آمفی تئاتر ستایش جهاد دانشگاهی صنعتی شریف 4925
  • عکس سالن آمفی تئاتر ستایش جهاد دانشگاهی صنعتی شریف 4926
  • عکس سالن آمفی تئاتر ستایش جهاد دانشگاهی صنعتی شریف 4927
  • عکس سالن آمفی تئاتر ستایش جهاد دانشگاهی صنعتی شریف 4931

آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

پارکینگ
نورپردازی
پرده نمایش
سیستم صوتی
ویدئو پروژکتور