اتاق جلسه پردیس

Image

آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

پرده نمایش
سیستم صوتی
ویدئو پروژکتور
ویدئو پروژکشن