سالن همایش یاس سرای محله جماران

  • عکس سالن سالن همایش یاس سرای محله جماران 5004
  • عکس سالن سالن همایش یاس سرای محله جماران 5005
  • عکس سالن سالن همایش یاس سرای محله جماران 5006
  • عکس سالن سالن همایش یاس سرای محله جماران 5007

آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

پارکینگ
سیستم صوتی
ویدئو پروژکتور