سرای مشیر مشیرالممالک


رستوران این هتل پرسنل مرتب و سرآشپزان حرفه ای قرار گرفته اند که با طبخ غذاهای خوشمزه و لذیذ پذیرایی کامل و بی نظیری را از مهمانان این هتل و مدعوین خارج از هتل به عمل می آورند.