سالن همایش و کنفرانس بنیاد فرهنگی رافت

Image

مجهز به ویدئو پروژکتور. اتاق گریم در دوسمت سن . نورپردازی زیبا. دوربینهای متعدد جهت پوشش فیلمبرداری از زوایای مختلف.اتاق فرمان مجهز جهت مدیریت سن.


آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

نورپردازی
ویدئو پروژکتور
ویدئو پروژکشن