سالن صبحانه خوری بوتیک هتل شمشک

Image

آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

LED
پرده نمایش
سیستم صوتی
موزیک
ویدئو پروژکتور
ویدئو پروژکشن