تشریفات مرکز همایش و تشریفات ایران زمین

  • عکس سالن تشریفات مرکز همایش و تشریفات ایران زمین 5264
  • عکس سالن تشریفات مرکز همایش و تشریفات ایران زمین 5265
  • عکس سالن تشریفات مرکز همایش و تشریفات ایران زمین 5268
  • عکس سالن تشریفات مرکز همایش و تشریفات ایران زمین 5270

آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

اتاق VIP
اتاق فرمان
پرده نمایش
تخته وایت برد
سیستم صوتی
سیستم صوت کنفرانسی
گل آرایی
میکروفن با سیم
میکروفن بی سیم
میکروفن بی سیم یقه ای
میکروفن کنفرانسی
ویدئو پروژکتور