مجموعه های شهر اصفهان

جستجو در تاریخ 1399/08/09


هتل خواجو اصفهان

هتل خواجو اصفهان

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر110 نفر
شروع قیمت از 1,834,862 1,605,505 تومان
موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع) اصفهان

موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع) اصفهان

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر600 نفر
شروع قیمت از 1,834,862 تومان
باغ تالار نیلوفر اصفهان

باغ تالار نیلوفر اصفهان

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر1000 نفر
شروع قیمت از 14,678,899 13,944,954 تومان
تالار آناهیتا اصفهان

تالار آناهیتا اصفهان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر800 نفر
شروع قیمت از 2,293,578 تومان
هتل پیروزی اصفهان

هتل پیروزی اصفهان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر280 نفر
شروع قیمت از 1,834,862 1,651,376 تومان
هتل آوین اصفهان

هتل آوین اصفهان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر80 نفر
شروع قیمت از 642,202 545,872 تومان
هتل پارسیان کوثر اصفهان

هتل پارسیان کوثر اصفهان

دارای 5 سالن با ظرفیت حداکثر300 نفر
شروع قیمت از 1,100,917 1,100,917 تومان
هتل پارسیان عالی قاپو اصفهان

هتل پارسیان عالی قاپو اصفهان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر140 نفر
شروع قیمت از 917,431 697,248 تومان
هتل ستاره اصفهان

هتل ستاره اصفهان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر150 نفر
شروع قیمت از 1,376,147 تومان
هتل مشاهیر اصفهان

هتل مشاهیر اصفهان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر450 نفر
بدون قیمت
باغ تالار سبز اصفهان

باغ تالار سبز اصفهان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر1000 نفر
شروع قیمت از 7,339,450 6,972,477 تومان
هتل عباسی اصفهان

هتل عباسی اصفهان

دارای 19 سالن با ظرفیت حداکثر550 نفر
بدون قیمت
هتل سفیر اصفهان

هتل سفیر اصفهان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر130 نفر
شروع قیمت از 275,229 254,587 تومان
هتل آسمان اصفهان

هتل آسمان اصفهان

دارای 7 سالن با ظرفیت حداکثر350 نفر
شروع قیمت از 917,431 848,624 تومان