مجموعه های شهر تهران

جستجو در تاریخ 1400/09/05


هتل بلوط تهران

هتل بلوط تهران

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر246 نفر
شروع قیمت از 2,752,294 2,422,018 تومان
تالار پذیرایی ارغوان طلایی تهران

تالار پذیرایی ارغوان طلایی تهران

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر400 نفر
شروع قیمت از 183,486 تومان
هتل المپیک تهران

هتل المپیک تهران

دارای 5 سالن با ظرفیت حداکثر600 نفر
شروع قیمت از 1,284,404 1,271,560 تومان
هتل پارسیان انقلاب تهران

هتل پارسیان انقلاب تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر1200 نفر
شروع قیمت از 3,669,725 3,577,982 تومان
هتل استقلال تهران

هتل استقلال تهران

دارای 7 سالن با ظرفیت حداکثر1200 نفر
شروع قیمت از 387,523 376,866 تومان
کانون اسلامی انصار مرکز تهران

کانون اسلامی انصار مرکز تهران

دارای 12 سالن با ظرفیت حداکثر230 نفر
شروع قیمت از 64,220 تومان
نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه بین المللی تهران

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر100 نفر
شروع قیمت از 825,688 تومان
هتل بین المللی بزرگ فردوسی تهران

هتل بین المللی بزرگ فردوسی تهران

دارای 7 سالن با ظرفیت حداکثر600 نفر
شروع قیمت از 1,376,147 تومان
هتل بزرگ ارم تهران

هتل بزرگ ارم تهران

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر500 نفر
شروع قیمت از 4,587,156 4,128,440 تومان
هتل اسپیناس پالاس تهران

هتل اسپیناس پالاس تهران

دارای 10 سالن با ظرفیت حداکثر2500 نفر
شروع قیمت از 596,330 548,624 تومان
هتل بوتیک طوبی تهران

هتل بوتیک طوبی تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر70 نفر
شروع قیمت از 41,284,404 تومان
هتل رزیدانس رامتین تهران

هتل رزیدانس رامتین تهران

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر50 نفر
شروع قیمت از 504,587 تومان
هتل سیمرغ تهران

هتل سیمرغ تهران

دارای 6 سالن با ظرفیت حداکثر240 نفر
شروع قیمت از 229,358 229,358 تومان
مرکز همایش های ایرانیان تهران

مرکز همایش های ایرانیان تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر2000 نفر
شروع قیمت از 32,110,092 32,110,092 تومان
مجموعه فرهنگی ، ورزشی و تجاری اریکه ایرانیان تهران

مجموعه فرهنگی ، ورزشی و تجاری اریکه ایرانیان تهران

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر800 نفر
شروع قیمت از 18,348,624 تومان
هتل پارسیان کوثر تهران

هتل پارسیان کوثر تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر300 نفر
شروع قیمت از 917,431 871,560 تومان
هتل لاله تهران

هتل لاله تهران

دارای 5 سالن با ظرفیت حداکثر1000 نفر
شروع قیمت از 3,669,725 3,596,330 تومان
هتل آزادی تهران

هتل آزادی تهران

دارای 9 سالن با ظرفیت حداکثر350 نفر
شروع قیمت از 1,834,862 1,798,165 تومان
هتل اسپیناس خلیج فارس تهران

هتل اسپیناس خلیج فارس تهران

دارای 8 سالن با ظرفیت حداکثر1500 نفر
شروع قیمت از 550,459 495,413 تومان
هتل اوین تهران

هتل اوین تهران

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر600 نفر
شروع قیمت از 183,486 183,486 تومان
هتل بزرگ 2 تهران

هتل بزرگ 2 تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر150 نفر
شروع قیمت از 2,752,294 2,545,872 تومان
هتل اسکان الوند تهران

هتل اسکان الوند تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر100 نفر
شروع قیمت از 1,834,862 تومان
هتل نیلو تهران

هتل نیلو تهران

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر60 نفر
شروع قیمت از 5,504,587 5,449,541 تومان
هتل بزرگ تهران

هتل بزرگ تهران

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر600 نفر
شروع قیمت از 3,211,009 3,211,009 تومان
هتل آساره تهران

هتل آساره تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر120 نفر
شروع قیمت از 1,376,147 1,238,532 تومان
هتل هویزه تهران

هتل هویزه تهران

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر100 نفر
شروع قیمت از 917,431 848,624 تومان
هتل رکسان تهران

هتل رکسان تهران

دارای 7 سالن با ظرفیت حداکثر600 نفر
شروع قیمت از 917,431 899,083 تومان
هتل ورزش تهران

هتل ورزش تهران

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر250 نفر
شروع قیمت از 458,716 344,037 تومان
رستوران بیچه تهران

رستوران بیچه تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر50 نفر
بدون قیمت
رستوران شاندیز گالریا تهران

رستوران شاندیز گالریا تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر40 نفر
شروع قیمت از 4,587,156 تومان
موسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین تهران

موسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین تهران

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر200 نفر
شروع قیمت از 550,459 تومان
جهاد دانشگاهی صنعتی شریف تهران

جهاد دانشگاهی صنعتی شریف تهران

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر150 نفر
شروع قیمت از 2,752,294 2,752,294 تومان
سرای محله جماران تهران

سرای محله جماران تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر160 نفر
شروع قیمت از 2,981,651 تومان
پرس تی وی تهران

پرس تی وی تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر20 نفر
بدون قیمت
بوتیک هتل نظامیه تهران

بوتیک هتل نظامیه تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر20 نفر
بدون قیمت
بوتیک هتل حنا تهران

بوتیک هتل حنا تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر30 نفر
شروع قیمت از 917,431 تومان
خانه کار و دیدار تهران

خانه کار و دیدار تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر50 نفر
بدون قیمت
خانه باغ تهران

خانه باغ تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر50 نفر
بدون قیمت